dom w podczerwieni

Badanie termowizyjne w budownictwie

Zlokalizowanie miejsc, które odpowiadają za utratę ciepła w budynku jest ważne przy planowaniu prac ociepleniowych stosowaną przez nas metodą wdmuchiwania. Sposobem na ustalenie, gdzie brakuje odpowiedniej izolacji jest termowizja. Jej wykorzystanie pozwala nam wykonać skuteczną termoizolację wszędzie tam, gdzie jest to konieczne.

Zalety termowizji

Badanie kamerą termowizyjną umożliwia zobaczenie tego, czego nie jest w stanie wychwycić ludzkie oko. Polega na wykryciu i pomiarze promieniowania podczerwonego, czego efektem jest wynik obrazujący rozkład temperatur w obiekcie, który został poddany badaniu. Termowizja jest nieinwazyjna, szybka, precyzyjna i skuteczna. Wyniki można zobaczyć na zdjęciach, które są bardzo proste w interpretacji. Badania termowizyjne, ze względu na swoją skuteczność, są stosowane w coraz szerszym zakresie w budownictwie i przemyśle.

dom w termowizji

Termowizja (zwana także termografią) szybko znalazła zastosowanie w pracach związanych z izolacją budynków oraz wykrywaniem miejsc, w których dochodzi do największych strat ciepła. Miejsca te, zwane mostkami termicznymi, mogą być wynikiem zarówno wad projektowych, źle wykonanych prac budowlanych czy niestarannego położenia izolacji.

Badanie termowizyjne wskazuje miejsca w budynku, które wymagają naprawy izolacji, aby poprawić komfort cieplny i ograniczyć nadmierne zużycie energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń. Termowizje wykonuje się dla nowych obiektów, aby sprawdzić jakość prac budowlanych i dla starszych budynków w celu oceny stanu izolacji.Termografia ma również inne zastosowania,
jest z powodzeniem stosowana w celu:

  • zlokalizowania zawilgoceń w ścianach, które mogą powodować pojawienie się pleśni i grzybów
  • oceny jakości montażu okien i drzwi
  • zlokalizowania przebiegu instalacji wodnej i grzewczej oraz ogrzewania podłogowego
  • wykrycia nieszczelność instalacji wodnokanalizacyjnych
  • sprawdzenia poprawności działania wentylacji
  • kontroli instalacji elektrycznej.